You are currently viewing Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny

„Tam daleko, gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna,
ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.
Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło, lecą i świergocą głośno i wesoło
maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, gdy go w górę wznosi zielenieje świat…”

Tą znaną przez Nasze wszystkie przedszkolaki wesołą piosenką przywitamy Panią Wiosnę.
W dniu 21 marca 2022 r. (poniedziałek) wraz z wszystkimi dziećmi przemaszerujemy wokół Stawu Brodowskiego, radując się z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, to również Światowy Dzień Zespołu Downa.
Data jest symboliczna, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają jeden dodatkowy 21 chromosom.
Wspierając ten dzień nałóżmy dzieciom do przedszkola kolorowe skarpetki nie do pary 🙂