Oferta

Nasza oferta

Nasze programy

Nauczyciele korzystają z wielu programów i metod pracy, które ułatwiają dziecku zrozumienie otaczającego świata. Jednym z naszych celów jest bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych. Proces ten rozpoczynamy już od najmłodszych.

Nasza oferta

Nasze zajęcia

Podnosi dziecięcą świadomość językową poprzez rozumienie poleceń nauczyciela w języku angielskim, poznawanie prostych słów, zwrotów, rymowanek, piosenek, słuchanie opowiadań wspieranych gestem i ilustracją.

Rozbudza świadomość językową i wrażliwość kulturową. Głównie poprzez zabawę dzieci są wdrażane do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym, poznają proste słowa, rymowanki, piosenki, słuchają opowiadań wspieranych gestem, ilustracją.

Wpływają na ogólną sprawność i zręczność ruchową, pobudzają aktywność artystyczną. Uwrażliwiają dzieci na barwę dźwięku, rejestr i kierunek linii melodycznej.

Indywidualne zajęcia logopedyczne mają na celu korygowanie nieprawidłowej wymowy dziecka w sferze fonetycznej, leksykalnej czy gramatycznej.

Usprawnia motorykę małą, stabilizuje mięśnie ręki i obręczy barkowej oraz poprawia ruchy precyzyjne, które mają istotne znaczenie na rozpoczęcie systematycznej nauki pisania.

Daje możliwości sprzyjające dociekaniu, kombinowaniu, określaniu przyczyn i skutków poprzez zadania o podwyższonym stopniu trudności. Dzieci kodują, programują, rozwiązują zadania z treścią, indywidualnie i w małych grupach.

ma na celu wspieranie dzieci w zakresie rozwijania kompetencji społeczno – emocjonalnych, radzenia sobie w sytuacjach adaptacji, kształtowania prawidłowych relacji z rówieśnikami, uczenia regulacji emocji oraz radzenia sobie ze stresem

Zajęcia taneczne poprawiają koordynację i równowagę, promują kreatywność, budują pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Rozwijają umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego, wprowadzają dzieci w świat technologii komunikacyjno – informacyjnych, doskonalą aktywność poznawczą z wykorzystaniem gier i zabaw edukacyjnych.

Uczy szacunku, odwagi, odpowiedzialności i wytrzymałości, wzmacnia mięsnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.

Zajęcia Drużyny Kangura kształtują u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokajają potrzebę spontanicznej aktywności fizycznej, uczą podstaw gier zespołowych: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Szachy są wstępem do świata zasad i szacunku do drugiego człowieka. Wpływają na koncentrację uwagi, wyciszają, uczą planowania i ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje, oswajają z małymi niepowodzeniami.