Strefa rodzica

Strefa rodzica

Ramowy rozkład dnia

 • schodzenie się dzieci:
 • zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym,
 • zabawy ruchowe,
 • czynności opiekuńcze,
 • czynności porządkowe,
 • tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • obserwacje dzieci.
 • przygotowanie do śniadania:
 • czynności higieniczne,
 • czynności samoobsługowe.
 • śniadanie:
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, mycie zębów.
 • zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową:
 • zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”
 • gry i zabawy ruchowe,
 • przygotowanie do II śniadania,
 • czynności porządkowo – higieniczne i samoobsługowe przed II śniadaniem.
 • II śniadanie:
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.
 • zajęcia edukacyjne zgodne z podstawa programową:
 • zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”.
 • czynności higieniczne w łazience i samoobsługowe w szatni (ubieranie),  
 • zabawy i zajęcia sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym,
 • spacery, wycieczki,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych,
 • wspieranie zabaw twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,
 • zabawy dowolne,
 • rozmowy indywidualne.
 • czynności samoobsługowe w szatni (rozbieranie) i czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.
 • obiad (drugie danie):
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.
 • poobiedni odpoczynek (chętnych dzieci lub według deklaracji rodziców),
 • bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki
 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery,
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.,
 • zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
 • zajęcia dodatkowe według zainteresowań dzieci,
 • czynności porządkowe,
 • czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku.
 • obiad (zupa):
 • wpajanie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna,
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,
 • zajęcia w małych zespołach,
 • prace porządkowe,
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,
 • rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • rozchodzenie się dzieci.